Federal Notice 495/2012

Perintah Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Fi Pemprosesan Dan Kelulusan) (Institusi Kewangan Labuan) 2012
Title Perintah Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Fi Pemprosesan Dan Kelulusan) (Institusi Kewangan Labuan) 2012
Gazette Federal Gazettes, No. 495 of 31 December, 2012, 28 page(s), 429Kb

Publications