Federal Notice 158/2019

Peraturan-Peraturan Industri Pelancongan (Perniagaan Pengendalian Pelancongan Dan Perniagaan Agensi Pengembaraan)...
Title Peraturan-Peraturan Industri Pelancongan (Perniagaan Pengendalian Pelancongan Dan Perniagaan Agensi Pengembaraan) (Pindaan) 2019
Gazette Federal Gazettes, No. 158 of 31 May, 2019, 15 page(s), 563Kb

Publications