Federal Notice 555/2014

Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Sistem Pengkomputeran Hakmilik Strata
Title Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Sistem Pengkomputeran Hakmilik Strata
Gazette Federal Gazettes, No. 555 of 30 December, 2014, 1 page(s), 294Kb

Publications