Federal Notice 611/2017

Pembatalan Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Cukai Bagi Petak Atau Blok Sementara Di Negeri Pulau Pinang Dan...
Title Pembatalan Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Cukai Bagi Petak Atau Blok Sementara Di Negeri Pulau Pinang Dan Melaka, Dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Gazette Federal Gazettes, No. 611 of 29 December, 2017, 1 page(s), 222Kb

Publications