Federal Notice 79/2019

Kaedah-Kaedah Pendaftaran Kelahiran Dan Kematian (Pengkompaunan Kesalahan) 2019
Title Kaedah-Kaedah Pendaftaran Kelahiran Dan Kematian (Pengkompaunan Kesalahan) 2019
Gazette Federal Gazettes, No. 79 of 14 March, 2019, 16 page(s), 512Kb

Publications