Federal Notice 178/2019

Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Pengecualian Fi Pendaftaran Ad Valorem) (Pembatalan) 2019
Title Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Pengecualian Fi Pendaftaran Ad Valorem) (Pembatalan) 2019
Gazette Federal Gazettes, No. 178 of 28 June, 2019, 2 page(s), 472Kb

Publications