Federal Notice 318/2015

Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Perbelanjaan Ke Atas Terbitan Sukuk) 2015 Income Tax
Title Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Perbelanjaan Ke Atas Terbitan Sukuk) 2015 Income Tax
Gazette Federal Gazettes, No. 318 of 30 December, 2015, 4 page(s), 487Kb

Publications