Ordinan Perkapalan Saudagar 1952

Dated
Title Pages
Days
2019/04/07
Federal Gazette P.U. (B) 177/2019    
Penggantungan Pelaksanaan Perisytiharan Pengubahan had Pelabuhan Bagi Pelabuhan Johor Bahru
4
102
2019/03/29
Federal Gazette P.U. (B) 166/2019    
Pengecualian Di Bawah Seksyen 65u
1
111
2018/10/25
Federal Gazette P.U. (B) 587/2018    
Perisytiharan Pengubahan had Pelabuhan Bagi Pelabuhan Johor Bahru
4
266
2018/04/27
Federal Gazette P.U. (B) 215/2018    
Perisytiharan Kawasan Keselamatan Pengangkutan Maritim
2
447
2018/03/29
Federal Gazette P.U. (B) 147/2018    
Perisytiharan Di Bawah Seksyen 5 Dan 6 Ordinan Perkapalan Saudagar 1952
4
476
2017/08/22
Federal Gazette P.U. (B) 416/2017    
Perisytiharan Pengubahan had Pelabuhan Bagi Pelabuhan Kuala Sungai Linggi
4
695
2017/05/30
Federal Gazette P.U. (B) 275/2017    
Pengecualian Di Bawah Seksyen 65u
2
779
Federal Gazette P.U. (B) 274/2017    
Pengecualian Di Bawah Seksyen 65u
2
2017/01/19
Federal Gazette P.U. (B) 33/2017    
Perisytiharan Di Bawah Seksyen 5 Dan 6 Ordinan Perkapalan Saudagar 1952
4
910
2017/01/17
Federal Gazette P.U. (B) 23/2017    
Perisytiharan Di Bawah Seksyen 5 Dan 6 Ordinan Perkapalan Saudagar 1952
4
912
Federal Gazette P.U. (B) 22/2017    
Perisytiharan Pengubahan had Pelabuhan Bagi Pelabuhan Wilayah Persekutuan Labuan
4
2016/12/22
Federal Gazette P.U. (B) 517/2016    
Perisytiharan Pengubahan had Pelabuhan Bagi Pelabuhan Melaka
4
938
2016/09/30
Federal Gazette P.U. (B) 431/2016    
Pengecualian Di Bawah Seksyen 65u
2
<999

Publications