Akta Syarikat 2016

Dated
Title Pages
Days
2019/03/14
Federal Gazette P.U. (B) 138/2019    
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa
1
70
Federal Gazette P.U. (A) 76/2019    
Peraturan-Peraturan Syarikat (Perakuan Amalan Bagi Setiausaha) 2019
12
Federal Gazette P.U. (A) 75/2019    
Perintah Syarikat (Pengecualian) (No. 2) 2019
4
2019/02/22
Federal Gazette P.U. (A) 48/2019    
Perintah Syarikat (Pengecualian) 2019
4
90
2018/03/13
Federal Gazette P.U. (B) 123/2018    
Penetapan Badan Profesional Diiktiraf
2
436
2018/02/28
Federal Gazette P.U. (B) 106/2018    
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa
1
449
2018/01/30
Federal Gazette P.U. (A) 15/2018    
Peraturan-Peraturan Syarikat (Pindaan) 2018
2
478
2017/01/26
Federal Gazette P.U. (B) 58/2017    
Penetapan Amaun Keterhutangan Syarikat
1
847
Federal Gazette P.U. (B) 50/2017    
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa
1
Federal Gazette P.U. (A) 37/2017    
Peraturan-Peraturan Syarikat 2017
23

Publications