Akta Pusat Jagaan 1993

Dated
Title Pages
Days
2018/08/09
Federal Gazette P.U. (B) 482/2018    
Pelantikan Pegawai Diberi Kuasa
3
461
2017/10/16
Federal Gazette P.U. (B) 485/2017    
Pelantikan Pegawai Diberi Kuasa
2
758
2016/12/30
Federal Gazette P.U. (B) 535/2016    
Pelantikan Pegawai Diberi Kuasa
2
<999
2015/11/23
Federal Gazette P.U. (B) 465/2015    
Pelantikan Pegawai Diberi Kuasa
2
2015/09/23
Federal Gazette P.U. (B) 380/2015    
Pelantikan Pegawai Diberi Kuasa
6
2015/03/13
Federal Gazette P.U. (B) 100/2015    
Pelantikan Pegawai Diberi Kuasa
2
2014/08/28
Federal Gazette P.U. (B) 388/2014    
Pelantikan Pegawai Diberi Kuasa
2
2014/04/18
Federal Gazette P.U. (B) 133/2014    
Pelantikan Pegawai Diberi Kuasa
5
2014/01/08
Federal Gazette P.U. (A) 6/2014    
Perintah Pusat Jagaan (Pengecualian) 2014
1
2013/07/31
Federal Gazette P.U. (A) 249/2013    
Perintah Pusat Jagaan (Pengecualian) 2013
1
2013/01/31
Federal Gazette P.U. (B) 41/2013    
Pelantikan Pegawai Diberi Kuasa
1
2012/10/19
Federal Gazette P.U. (B) 328/2012    
Pelantikan Pegawai Diberi Kuasa
24
2012/03/26
Federal Gazette P.U. (B) 84/2012    
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa
1

Publications