Akta Pilihan Raya 1958

Dated
Title Pages
Days
2019/05/13
Federal Gazette P.U. (B) 252/2019    
Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi
3
10
2019/04/29
Federal Gazette P.U. (B) 230/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
64
24
Federal Gazette P.U. (B) 227/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
90
Federal Gazette P.U. (B) 224/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
5
Federal Gazette P.U. (B) 222/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
79
Federal Gazette P.U. (B) 221/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
39
Federal Gazette P.U. (B) 220/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
62
Federal Gazette P.U. (B) 219/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
29
Federal Gazette P.U. (B) 218/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
28
Federal Gazette P.U. (B) 217/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
41
Federal Gazette P.U. (B) 216/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
50
Federal Gazette P.U. (B) 215/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
10
Federal Gazette P.U. (B) 214/2019    
Notis Mengenai Siapnya Penyemakan Dan Pemeriksaan Daftar Pemilih Tambahan
22

Publications