Akta Perubatan 1971

Dated
Title Pages
Days
2019/01/04
Federal Gazette P.U. (A) 6/2019    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) 2019
4
13
2018/11/05
Federal Gazette P.U. (A) 286/2018    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) (No. 4) 2018
2
73
2018/08/20
Federal Gazette P.U. (A) 197/2018    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) (No. 3) 2018
4
150
2018/05/16
Federal Gazette P.U. (A) 117/2018    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) (No. 2) 2018
2
246
2018/01/18
Federal Gazette P.U. (A) 7/2018    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) 2018
2
364
2017/06/28
Federal Gazette P.U. (A) 188/2017    
Peraturan-Peraturan Perubatan 2017
75
568
2017/06/07
Federal Gazette P.U. (A) 166/2017    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) (No. 2) 2017
2
589
2017/04/21
Federal Gazette P.U. (B) 206/2017    
Notis Mengenai Kekosongan Jawatan Yang Dipilih Dalam Majlis Perubatan Malaysia
4
636
2017/04/19
Federal Gazette P.U. (A) 126/2017    
Perintah Perubatan (Pengecualian Tempoh Perkhidmatan Awam) 2017
4
638
2017/03/28
Federal Gazette P.U. (A) 88/2017    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) 2017
14
660
2016/08/23
Federal Gazette P.U. (B) 373/2016    
Perisytiharan Calon Yang Dipilih Sebagai Ahli Majlis Perubatan Malaysia
2
877
2016/05/17
Federal Gazette P.U. (A) 127/2016    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) 2016
2
975
2016/01/13
Federal Gazette P.U. (B) 9/2016    
Notis Mengenai Kekosongan Jawatan Yang Dipilih Dalam Majlis Perubatan Malaysia
4
<999

Publications