Akta Perubatan 1971

Dated
Title Pages
Days
2019/03/01
Federal Gazette P.U. (A) 64/2019    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) (No. 2) 2019
4
172
2019/01/04
Federal Gazette P.U. (A) 6/2019    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) 2019
4
228
2018/11/05
Federal Gazette P.U. (A) 286/2018    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) (No. 4) 2018
2
288
2018/08/20
Federal Gazette P.U. (A) 197/2018    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) (No. 3) 2018
4
365
2018/05/16
Federal Gazette P.U. (A) 117/2018    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) (No. 2) 2018
2
461
2018/01/18
Federal Gazette P.U. (A) 7/2018    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) 2018
2
579
2017/06/28
Federal Gazette P.U. (A) 188/2017    
Peraturan-Peraturan Perubatan 2017
75
783
2017/06/07
Federal Gazette P.U. (A) 166/2017    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) (No. 2) 2017
2
804
2017/04/21
Federal Gazette P.U. (B) 206/2017    
Notis Mengenai Kekosongan Jawatan Yang Dipilih Dalam Majlis Perubatan Malaysia
4
851
2017/04/19
Federal Gazette P.U. (A) 126/2017    
Perintah Perubatan (Pengecualian Tempoh Perkhidmatan Awam) 2017
4
853
2017/03/28
Federal Gazette P.U. (A) 88/2017    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) 2017
14
875
2016/08/23
Federal Gazette P.U. (B) 373/2016    
Perisytiharan Calon Yang Dipilih Sebagai Ahli Majlis Perubatan Malaysia
2
<999
2016/05/17
Federal Gazette P.U. (A) 127/2016    
Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) 2016
2

Publications