Akta Perhutanan Negara 1984

Dated
Title Pages
Days
2019/07/01
Federal Gazette P.U. (A) 180/2019    
Kaedah-Kaedah Perhutanan Negara (Wilayah Persekutuan) 2019
90
140
2018/02/28
Federal Gazette P.U. (B) 107/2018    
Pelantikan Dan Pembatalan Pelantikan Pengarah Perhutanan, Timbalan Pengarah Perhutanan, Penolong Pengarah Perhutanan Dan Pengawas Hutan
2
628
2017/12/29
Federal Gazette P.U. (B) 609/2017    
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa
1
689
Federal Gazette P.U. (A) 451/2017    
Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Ubah Suaian Akta Perhutanan Negara 1984) 2017
15
Federal Gazette P.U. (A) 450/2017    
Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Ubah Suaian Akta Perhutanan Negara 1984) 2017
14
2011/06/22
Federal Gazette P.U. (B) 335/2011    
Pelantikan Di Bawah Subseksyen 3(1)
2
<999

Publications