Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011

Dated
Title Pages
Days
2019/01/25
Federal Gazette P.U. (A) 21/2019    
Peraturan-Peraturan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Peruntukan Maklumat Mengenai Insurans Deposit) (Pindaan) 2019
40
297
2017/11/15
Federal Gazette P.U. (A) 348/2017    
Peraturan-Peraturan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Sistem Premium Berbeza Berkenaan Dengan Anggota Penerima Deposit) (Pindaan) 2017
7
733
2017/11/01
Federal Gazette P.U. (A) 337/2017    
Peraturan-Peraturan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Terma Dan Syarat Keanggotaan) (Pindaan) 2017
27
747
2017/08/29
Federal Gazette P.U. (A) 249/2017    
Perintah Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pengagihan Perbelanjaan, Kos Atau Kerugian) (Pindaan) 2017
9
811
2017/04/19
Federal Gazette P.U. (A) 128/2017    
Perintah Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Asas Pemastian Amaun Pemulangan Bagi Sumbangan Takaful Dan Premium) 2017
4
943
Federal Gazette P.U. (A) 127/2017    
Peraturan-Peraturan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Aturan Keutamaan Bagi Pembayaran Kategori Yang Berlainan Bagi Deposit Islam, Penentuan Dan Pengelasan Aset Dan Penggunaan Hasil Pelupusan Aset Dalam Penggulungan Anggota Penerima Deposit) 2017
6
2017/02/07
Federal Gazette P.U. (A) 48/2017    
Perintah Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Subsidiari Perbadanan) (Pemakaian) 2017
4
<999
2016/06/24
Federal Gazette P.U. (A) 178/2016    
Perintah Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Had Insurans Deposit) (Pindaan) 2016
4
2016/03/04
Federal Gazette P.U. (A) 50/2016    
Peraturan-Peraturan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Sistem Premium Berbeza Berkenaan Dengan Anggota Penanggung Insurans) (Pindaan) 2016
80
2015/02/18
Federal Gazette P.U. (A) 36/2015    
Peraturan-Peraturan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Sistem Premium Berbeza Berkenaan Dengan Anggota Penerima Deposit) (Pindaan) 2015
37
2014/08/29
Federal Gazette P.U. (A) 246/2014    
Peraturan-Peraturan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Tempoh Penggantungan Sementara) (Pindaan) 2014
2
2014/04/16
Federal Gazette P.U. (A) 107/2014    
Peraturan-Peraturan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Sistem Premium Berbeza Berkenaan Dengan Anggota Penerima Deposit) (Pindaan) 2014
4
2012/12/31
Federal Gazette P.U. (A) 499/2012    
Perintah Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Amaun Minimum Premium Tahunan Berkenaan Dengan Anggota Penanggung Insurans) (Pembatalan) 2012
2
Federal Gazette P.U. (A) 496/2012    
Peraturan-Peraturan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Sistem Premium Berbeza Berkenaan Dengan Anggota Penanggung Insurans) 2012
63

Publications