Akta Pengangkutan Jalan 1987

Dated
Title Pages
Days
2019/03/29
Federal Gazette P.U. (A) 98/2019    
Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Pendaftaran Dan Pelesenan) (Pindaan) 2019
92
201
2019/03/28
Federal Gazette P.U. (A) 94/2019    
Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Penggunaan Jalan) (Bandaraya Kuala Lumpur) 2019
8
202
2019/03/15
Federal Gazette P.U. (B) 144/2019    
Notis Di Bawah Seksyen 70
8
215
2019/03/14
Federal Gazette P.U. (A) 78/2019    
Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Pengkompaunan Kesalahan) (Pindaan) 2019
8
216
Federal Gazette P.U. (A) 77/2019    
Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Pengkompaunan Kesalahan) (Perbadanan Putrajaya) (Pindaan) 2019
6
2019/03/06
Federal Gazette P.U. (A) 68/2019    
Perintah Sekatan Berat (Jalan Persekutuan) (Pindaan) 2019
2
224
2019/02/12
Federal Gazette P.U. (B) 70/2019    
Pelantikan Warden Lalu Lintas
6
246
2019/01/29
Federal Gazette P.U. (A) 28/2019    
Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan (Larangan Pemanduan Kenderaan Barangan) 2019
6
260
2019/01/28
Federal Gazette P.U. (A) 23/2019    
Perintah had Laju Tempatan (Jalan Persekutuan) (Larangan Masa Tertentu) 2019
2
261
Federal Gazette P.U. (A) 22/2019    
Perintah had Laju Kebangsaan (Pemberhentian Sementara) 2019
2
2018/12/12
Federal Gazette P.U. (B) 690/2018    
Perisytiharan Persimpangan Bertingkat Pantai Sentral Sebagai Jalan Wilayah Persekutuan Yang Ditetapkan
6
308
Federal Gazette P.U. (A) 313/2018    
Perintah had Laju (Persimpangan Bertingkat Pantai Sentral) 2018
8
2018/11/29
Federal Gazette P.U. (A) 307/2018    
Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Penggunaan Jalan) (Jalan Persekutuan) (No. 14) 2018
6
321
< 2019/07/12

Publications