Akta Pengangkutan Jalan 1987

Dated
Title Pages
Days
2019/07/12
Federal Gazette P.U. (A) 191/2019    
Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Pemeriksaan Berkala, Kelengkapan Dan Standard Pemeriksaan) (Pindaan) 2019
6
5
2019/07/04
Federal Gazette P.U. (A) 185/2019    
Perintah had Laju Tempatan (Jalan Persekutuan) (Malaysia Barat) (Pindaan) 2019
4
13
2019/06/28
Federal Gazette P.U. (A) 178/2019    
Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Pengecualian Fi Pendaftaran Ad Valorem) (Pembatalan) 2019
2
19
Federal Gazette P.U. (A) 177/2019    
Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Pendaftaran Dan Pelesenan) (Pindaan) (No. 2) 2019
5
2019/06/27
Federal Gazette P.U. (B) 324/2019    
Notis Di Bawah Seksyen 70
4
20
2019/05/30
Federal Gazette P.U. (A) 152/2019    
Perintah had Laju Kebangsaan (Pindaan) 2019
4
48
2019/05/28
Federal Gazette P.U. (B) 285/2019    
Notis Di Bawah Subseksyen 64(4)
3
50
Federal Gazette P.U. (A) 148/2019    
Perintah had Laju Kebangsaan (Pemberhentian Sementara) (No. 2) 2019
2
2019/05/23
Federal Gazette P.U. (A) 144/2019    
Perintah had Laju Tempatan (Jalan Persekutuan) (Sarawak) 2019
4
55
2019/05/07
Federal Gazette P.U. (A) 126/2019    
Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Larangan Mengenai Jenis-Jenis Kaca Tertentu) (Pindaan) 2019
15
71
2019/04/30
Federal Gazette P.U. (A) 121/2019    
Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Penggunaan Jalan) (Bandaraya Kuala Lumpur) (No. 2) 2019
8
78
2019/04/16
Federal Gazette P.U. (B) 188/2019    
Notis Di Bawah Seksyen 70
8
92
2019/04/11
Federal Gazette P.U. (A) 107/2019    
Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Penggunaan Jalan) (Jalan Persekutuan) 2019
9
97

Publications