Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991

Dated
Title Pages
Days
2018/12/31
Federal Gazette P.U. (A) 371/2018    
Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan) 2018
12
141
Federal Gazette P.U. (A) 370/2018    
Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan Jadual Ketiga) 2018
33
2018/06/28
Federal Gazette P.U. (B) 358/2018    
Pemberitahuan Pelantikan Pemeriksa
3
327
Federal Gazette P.U. (B) 357/2018    
Pemberitahuan Pelantikan Pemeriksa
1
Federal Gazette P.U. (B) 356/2018    
Pemberitahuan Pelantikan Pemeriksa
1
2017/12/28
Federal Gazette P.U. (A) 430/2017    
Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan Jadual Ketiga) 2017
123
509
2017/09/26
Federal Gazette P.U. (A) 269/2017    
Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan) 2017
6
602
2017/04/12
Federal Gazette P.U. (B) 190/2017    
Pemberitahuan Pelantikan Pemeriksa
4
769
2016/12/30
Federal Gazette P.U. (A) 382/2016    
Peraturan-Peraturan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan) 2016
18
872
Federal Gazette P.U. (A) 381/2016    
Peraturan-Peraturan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Institusi Pengurusan Dana) 2016
12
Federal Gazette P.U. (A) 380/2016    
Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pelaburan Dalam Institusi Pengurusan Dana) 2016
14
2016/12/28
Federal Gazette P.U. (A) 372/2016    
Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Tambahan Dan Ubah Suaian Maksud Pengeluaran Di Bawah Subseksyen 54(6)) 2016
4
874
Federal Gazette P.U. (A) 371/2016    
Kaedah-Kaedah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan) (No. 2) 2016
4

Publications