Akta Kilang Dan Jentera 1967

Dated
Title Pages
Days
2019/08/26
Federal Gazette P.U. (A) 229/2019    
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Kepada Malaysian Refining Company Sdn. Bhd., Sungai Udang, Melaka) 2019
78
20
2019/03/01
Federal Gazette P.U. (A) 59/2019    
Peraturan-Peraturan Kilang Dan Jentera (Pendedahan Bising) (Pembatalan) 2019
6
198
2018/11/29
Federal Gazette P.U. (A) 308/2018    
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Kepada Shell Mds (Malaysia) Sdn. Bhd., Bintulu, Sarawak) 2018
90
290
2018/03/05
Federal Gazette P.U. (A) 69/2018    
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Kepada Petronas Gas Berhad – Terminal Eksport (Tanjung Sulong Export Terminal), Kemaman, Terengganu) 2018
6
559
2017/09/14
Federal Gazette P.U. (A) 261/2017    
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Perakuan Kelayakan Bagi Bejana Tekanan Tidak Berapi) 2017
6
731
2017/04/07
Federal Gazette P.U. (A) 116/2017    
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Kepada Petronas Penapisan (Terengganu) Sdn. Bhd., Kertih, Terengganu) 2017
12
891
2017/04/03
Federal Gazette P.U. (A) 106/2017    
Peraturan-Peraturan (Dandang Stim Dan Pengandung Tekanan Tak Berapi) Kilang Dan Jentera (Pindaan) 2017
2
895
2017/03/14
Federal Gazette P.U. (A) 75/2017    
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Kepada Asean Bintulu Fertilizer Sdn. Bhd., Bintulu, Sarawak) 2017
26
915
2017/03/10
Federal Gazette P.U. (A) 72/2017    
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Kepada Petronas Gas Berhad, Loji Pemprosesan Gas Santong, Paka, Terengganu) 2017
28
919
2017/01/24
Federal Gazette P.U. (A) 31/2017    
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Kepada Petronas Gas Berhad (Utiliti Kertih), Kertih, Terengganu) 2017
10
964
2017/01/10
Federal Gazette P.U. (A) 12/2017    
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Kepada Petronas Chemicals Ammonia Sdn. Bhd., Kerteh, Terengganu) 2017
16
978
Federal Gazette P.U. (A) 11/2017    
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Kepada Bp Petronas Acetyls Sdn. Bhd., Kertih, Terengganu) 2017
10
2017/01/04
Federal Gazette P.U. (A) 6/2017    
Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Kepada Petronas Chemicals Olefins Sdn. Bhd., Kertih, Terengganu) 2017
34
984

Publications