Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Dated
Title Pages
Days
2019/08/05
Federal Gazette P.U. (B) 377/2019    
Pemberitahuan Kelulusan Tataamalan Industri
1
15
2014/04/16
Federal Gazette P.U. (B) 128/2014    
Pemberitahuan Kelulusan Dan Pembatalan Kelulusan Tataamalan Industri
2
<999
2012/07/31
Federal Gazette P.U. (B) 250/2012    
Pemberitahuan Kelulusan Tataamalan Industri
1

Publications