Akta Hakmilik Strata 1985

Dated
Title Pages
Days
2019/03/15
Federal Gazette P.U. (B) 141/2019    
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Sistem Pengkomputeran Hakmilik Strata
1
129
2017/12/29
Federal Gazette P.U. (B) 611/2017    
Pembatalan Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Cukai Bagi Petak Atau Blok Sementara Di Negeri Pulau Pinang Dan Melaka, Dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1
570
2017/11/29
Federal Gazette P.U. (A) 368/2017    
Perintah Hakmilik Strata (Pindaan Jadual Kelima) 2017
18
600
2017/03/31
Federal Gazette P.U. (B) 174/2017    
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Cukai Bagi Petak Atau Blok Sementara
2
843
2016/12/29
Federal Gazette P.U. (A) 379/2016    
Perintah Hakmilik Strata (Pindaan Jadual Dan Borang) 2016
70
935
2016/12/28
Federal Gazette P.U. (B) 529/2016    
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Sistem Pengkomputeran Hakmilik Strata
2
936
2015/07/02
Federal Gazette P.U. (A) 142/2015    
Perintah Hakmilik Strata (Pindaan Borang) 2015 Pembetulan
1
<999
2015/06/01
Federal Gazette P.U. (A) 105/2015    
Perintah Hakmilik Strata (Pindaan Borang) 2015
73
2015/02/18
Federal Gazette P.U. (B) 46/2015    
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Sistem Pengkomputeran Hakmilik Strata
1
2014/12/30
Federal Gazette P.U. (B) 555/2014    
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Sistem Pengkomputeran Hakmilik Strata
1

Publications