Akta Fungsi Fungsi Menteri 1969

Dated
Title Pages
Days
2019/05/14
Federal Gazette P.U. (A) 132/2019    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan 2019
137
64
2018/05/22
Federal Gazette P.U. (A) 125/2018    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan 2018
4
421
2014/07/08
Federal Gazette P.U. (A) 201/2014    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (No. 2) (Pindaan) (No. 2) (Pindaan) 2014
14
<999
2014/06/05
Federal Gazette P.U. (A) 154/2014    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (No. 2) (Pindaan) (No. 2) 2014
19
2014/03/21
Federal Gazette P.U. (A) 77/2014    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (No. 2) (Pindaan) 2014
2
2013/06/26
Federal Gazette P.U. (A) 184/2013    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (No. 2) 2013
212
2013/05/07
Federal Gazette P.U. (A) 152/2013    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan 2013
4
2012/08/16
Federal Gazette P.U. (A) 264/2012    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (Pindaan) (No. 3) 2012
2
2012/04/24
Federal Gazette P.U. (A) 107/2012    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (Pindaan) (No. 2) 2012
4
2012/01/12
Federal Gazette P.U. (A) 10/2012    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (Pindaan) 2012
8
2011/07/05
Federal Gazette P.U. (A) 228/2011    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (Pindaan) (No. 4) 2011
2
Federal Gazette P.U. (A) 227/2011    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (Pindaan) (No. 3) 2011
6
2011/06/03
Federal Gazette P.U. (A) 184/2011    
Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (Pindaan)(No. 2) 2011
2

Publications