Akta Eksais 1976

Dated
Title Pages
Days
2019/05/31
Federal Gazette P.U. (A) 155/2019    
Perintah Eksais (Pengecualian Daripada Pelesenan) 2019
4
18
2018/08/30
Federal Gazette P.U. (A) 227/2018    
Perintah Duti Eksais (Pindaan) 2018
4
292
2017/08/29
Federal Gazette P.U. (A) 250/2017    
Perintah Duti Eksais (Pindaan) (No. 2) 2017
6
658
2017/04/12
Federal Gazette P.U. (A) 120/2017    
Perintah Duti Eksais (Pindaan) 2017
2
797
2017/03/31
Federal Gazette P.U. (A) 93/2017    
Perintah Duti Eksais (Kenderaan Bermotor) (Bayaran) 2017
8
809
Federal Gazette P.U. (A) 92/2017    
Perintah Duti Eksais 2017
53
2017/02/28
Federal Gazette P.U. (B) 121/2017    
Pembatalan Pelantikan Ahli Lembaga Pelesenan
1
840
2016/10/31
Federal Gazette P.U. (A) 285/2016    
Perintah Duti Eksais (Tioman) (Pindaan) 2016
2
960
Federal Gazette P.U. (A) 284/2016    
Perintah Duti Eksais (Labuan) 2016
2
Federal Gazette P.U. (A) 283/2016    
Perintah Duti Eksais (Langkawi) 2016
2
2016/10/06
Federal Gazette P.U. (A) 251/2016    
Perintah Duti Eksais (Pengecualian) (Pindaan) 2016
4
985
2016/02/29
Federal Gazette P.U. (A) 43/2016    
Perintah Duti Eksais (Pindaan) 2016
6
<999
2015/03/11
Federal Gazette P.U. (B) 89/2015    
Pelantikan Ahli Lembaga Pelesenan
2

Publications