Akta Duti Timbal Balas Dan Anti Lambakan 1993

Dated
Title Pages
Days
2019/08/26
Federal Gazette P.U. (B) 411/2019    
Notis Penentuan Awal Negatif Penyiasatan Duti Anti-Lambakan Mengenai Import Besi Atau Keluli Bukan Aloi Gegelung Gulungan Sejuk, Dengan Kelebaran Melebihi 1300mm Yang Berasal Atau Dieksport Dari Republik Rakyat China, Jepun, Republik Korea Dan Republik Sosialis Viet Nam
4
52
Federal Gazette P.U. (B) 410/2019    
Notis Penentuan Awal Afirmatif Penyiasatan Duti Anti-Lambakan Mengenai Import Besi Atau Keluli Bukan Aloi Gegelung Gulungan Sejuk, Dengan Kelebaran Melebihi 1300mm Yang Berasal Atau Dieksport Dari Republik Rakyat China, Jepun, Republik Korea Dan Republik Sosialis Viet Nam
8
2019/08/19
Federal Gazette P.U. (B) 390/2019    
Notis Pelanjutan Tempoh Masa Untuk Membuat Penentuan Awal
2
59
2019/07/26
Federal Gazette P.U. (B) 352/2019    
Notis Pemulaan Penyiasatan Duti Anti-Lambakan Mengenai Import Cellulose Fibre Reinforced Cement Flat Dan Pattern Sheet Yang Berasal Atau Dieksport Dari Republik Indonesia
8
83
2019/07/24
Federal Gazette P.U. (B) 348/2019    
Notis Pelanjutan Tempoh Masa Untuk Membuat Penentuan Awal
2
85
2019/05/08
Federal Gazette P.U. (B) 244/2019    
Notis Penentuan Kajian Semula Pentadbiran Muktamad Negatif Duti Anti-Lambakan Mengenai Import Keluli Aloi Dan Bukan Aloi Gegelung Gulungan Sejuk Yang Berasal Atau Dieksport Dari Republik Rakyat China, Republik Korea Dan Republik Sosialis Viet Nam
4
162
Federal Gazette P.U. (B) 243/2019    
Notis Penentuan Kajian Semula Pentadbiran Muktamad Afirmatif Duti Anti-Lambakan Mengenai Import Keluli Aloi Dan Bukan Aloi Gegelung Gulungan Sejuk Yang Berasal Atau Dieksport Dari Republik Rakyat China, Republik Korea Dan Republik Sosialis Viet Nam
8
Federal Gazette P.U. (A) 127/2019    
Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (Kajian Semula Pentadbiran) 2019
6
2019/04/26
Federal Gazette P.U. (B) 211/2019    
Notis Pemulaan Penyiasatan Duti Anti-Lambakan Mengenai Import Keluaran Batang Penulangan Konkrit Keluli Yang Berasal Atau Dieksport Dari Republik Singapura Dan Republik Turki
10
174
2019/03/29
Federal Gazette P.U. (B) 165/2019    
Notis Pemulaan Kajian Semula Pentadbiran Duti Anti-Lambakan Mengenai Import Cellulose Fibre Reinforced Cement Flat Dan Pattern Sheets Yang Berasal Atau Dieksport Dari Thailand
10
202
Federal Gazette P.U. (B) 164/2019    
Notis Pemulaan Penyiasatan Duti Anti-Lambakan Mengenai Import Besi Atau Keluli Bukan Aloi Gegelung Gulungan Sejuk, Dengan Kelebaran Melebihi 1300mm Yang Berasal Atau Dieksport Dari Republik Rakyat China, Jepun, Republik Korea Dan Republik Sosialis Viet Nam
9
Federal Gazette P.U. (A) 95/2019    
Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (Pelanjutan) 2019
2
2019/03/08
Federal Gazette P.U. (A) 69/2019    
Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2019
6
223

Publications