Akta Cukai Pendapatan 1967

Dated
Title Pages
Days
2019/06/28
Federal Gazette P.U. (A) 175/2019    
Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Sekatan Ke Atas Kebolehpotongan Faedah) 2019
12
24
2019/05/28
Federal Gazette P.U. (A) 147/2019    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 4) 2019
4
55
2019/05/21
Federal Gazette P.U. (A) 137/2019    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 3) 2019
5
62
2019/04/25
Federal Gazette P.U. (A) 118/2019    
Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Perbelanjaan Ke Atas Terbitan Sukuk) 2019
4
88
Federal Gazette P.U. (A) 117/2019    
Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Perbelanjaan Ke Atas Terbitan Debentur Runcit Dan Sukuk Runcit) 2019
7
2019/02/27
Federal Gazette P.U. (A) 55/2019    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 2) 2019
4
145
2019/02/25
Federal Gazette P.U. (A) 53/2019    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) 2019
4
147
2018/12/31
Federal Gazette P.U. (A) 393/2018    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 6) 2016 (Pindaan) 2018
8
203
Federal Gazette P.U. (A) 391/2018    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 12) 2018
20
Federal Gazette P.U. (A) 390/2018    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 11) 2018
24
Federal Gazette P.U. (A) 389/2018    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 10) 2018
25
Federal Gazette P.U. (A) 388/2018    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 9) 2018
21
Federal Gazette P.U. (A) 387/2018    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 8) 2018
23
Federal Gazette P.U. (A) 386/2018    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 7) 2018
33
Federal Gazette P.U. (A) 385/2018    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 6) 2018
22
Federal Gazette P.U. (A) 383/2018    
Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Kehendak Bagi Penanggung Insurans Yang Menjalankan Perniagaan Insurans Semula) 2018
4
Federal Gazette P.U. (A) 382/2018    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 20) 2007 (Pindaan) 2018
20
Federal Gazette P.U. (A) 381/2018    
Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 2) 2009 (Pindaan) 2018
8
Federal Gazette P.U. (A) 375/2018    
Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Pemotongan Yang Tidak Dibenarkan Bagi Pembayaran Kepada Syarikat Labuan Oleh Pemastautin) 2018
4

Publications