Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014

Dated
Title Pages
Days
2017/12/29
Federal Gazette P.U. (A) 447/2017    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pelepasan) (Pindaan) 2017
14
689
Federal Gazette P.U. (A) 446/2017    
Peraturan-Peraturan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pindaan) 2017
5
2017/12/28
Federal Gazette P.U. (A) 422/2017    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) (Pindaan) (No. 3) 2017
4
690
Federal Gazette P.U. (A) 421/2017    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Dikecualikan) (Pindaan) (No. 2) 2017
2
2017/06/21
Federal Gazette P.U. (A) 184/2017    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) (Pindaan) (No. 2) (Pembatalan) 2017
2
880
2017/06/15
Federal Gazette P.U. (A) 173/2017    
Peraturan-Peraturan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pengemukaan Maklumat) 2017
13
886
2016/12/28
Federal Gazette P.U. (A) 373/2016    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pengenaan Cukai Bagi Pembekalan Berkenaan Dengan Zon Bebas) 2016
2
<999
2016/12/23
Federal Gazette P.U. (A) 352/2016    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pemakaian Kepada Kerajaan) (Pindaan) 2016
2
2016/10/31
Federal Gazette P.U. (A) 280/2016    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pelepasan) (Pindaan) 2016
15
Federal Gazette P.U. (A) 279/2016    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) (Pindaan) (No. 2) 2016
4
Federal Gazette P.U. (A) 278/2016    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pengenaan Cukai Bagi Pembekalan Berkenaan Dengan Kawasan Ditetapkan) (Pindaan) 2016
4
2016/03/09
Federal Gazette P.U. (A) 56/2016    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) (Pindaan) 2016
4
2014/10/13
Federal Gazette P.U. (A) 272/2014    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014
48
Federal Gazette P.U. (A) 271/2014    
Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Dikecualikan) 2014
30

Publications